PIT za 2009

  Podstawa opodatkowania    Podatek     Do     85 528 PLN     18% minus 556,02 PLN     Powyżej     85 528 PLN     14 839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85 528 PLN