Podatki od drobnych zarobków

Od 2009 roku, zgodnie z polskim prawem, należy odprowadzać zaliczkę nawet od drobnych dochodów. Zaliczkę liczy się na dwa sposoby:

  1. Jeżeli zarobiłeś kwotę poniżej 200 zł, obowiązuje ryczałt 18% liczony od tej kwoty. Nie ma możliwości odliczania tu kosztów uzyskania przychodu. Podatek ten jest podatkiem finalnym i nie ma możliwości odzyskania go przy rozliczeniu rocznym.

    Przykład: zarobiłeś 199 zł. Nie masz kosztów uzyskania. Liczysz podatek od całej kwoty: 0,18×199=35,82 (po zaokrągleniu 36). Twój przychód wyniesie więc 163 zł (nie da się odzyskać tych 36zł).

  2. Jeżeli zarobiłeś powyżej 200 zł, obowiązuje Cię również 18% podatku, jednak jest on liczony od zarobków pomniejszonych o koszt uzyskania przychodu (20%). Można tę kwotę odzyskać w rozliczeniu rocznym, o ile w ciągu roku nie przekroczysz kwoty wolnej od podatku.

    Przykład: zarobiłeś 201 zł. Koszt uzyskania przychodu (20%) wynosi 40,20 zł. Podatek jest liczony od kwoty 161 zł: 0,18×161=28,94 (zaokrąglony: 29 zł). Twój przychód wyniesie więc 172 zł, a ponadto możesz przy rozliczeniu rocznym odzyskać całość lub część odprowadzonego podatku (29 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *